Social Icons

Featured Posts

Tuesday, July 25, 2017

Koleksi soalan tahun lepas

Soalan 2015
Soalan Teori 8013 - download |  skema

Soalan Teori 8023 - download  | skema

Soalan Teori 8033 - download |  skema

Soalan Teori 8043 - download | skema

Amali

Amali 8043            - download 

Soalan 2016

Monday, July 24, 2017

Koleksi nota peranca


1.  Nota peranca bab 1- download

2. Gambar rajah alatan peranca - download

3. Nota peranca 2 - download

4. Nota peranca 3 - downloand

5. Nota peranca 4 - download

6. Nota peranca 5 - download



Tuesday, April 18, 2017

Konkrit prategasan

Konkrit prategasan dibuat dengan konkrit tuang dahulu menggunakan tetulang keluli tegangan tinggi. Tetulang kelulinya ditegangkan dengan menggunakan jek hidraulik untuk mewujudkan tegasan dalam konkrit supaya berupaya menanggung beban lebih berat.  Di dapati kegunaan tetulang dalam konkrit boleh dijimatkan sebanyak 50 hingga 75% berdasarkan prinsip ini.

Kebaikan konkrit prategasan:
1. Jumlah tetulang boleh dikurangkan sehingga 3/4 dari konkrit bertetulang.
2. Beban diri sturuktur boleh dikurangkan dengan pengurangan kuantiti.
3. Pembinaan struktur boleh dipercepatkan dengan kawalan mutu yang baik

Penghasilan konkrit prategasan dihasilkan dengan dua cara:

1. Konkrit prategangan
2. Konkrit pascategangan




 1, Konkrit prategangan
- Di hasilkan dengan kaedah penengangan tendon keluli terlebih dahulu sebelum konkrit dituang.
- Tendon keluli berbentuk dawai atau salur ditegangkan antara dua penambat hujung.
- Konkrit dituang di sekeliling tendon.
- Setelah konkrit mengeras secukupnya, penambat hujung dilepaskan.
- Daya tegasan dipindahkan kepada konkrit melalui ikatan antara keluli dan konkrit.
- Hujung tendon dipotong setelah hujung tendon ditambatkan.
- Proses ini dibuat di kilang.
- Penambat boleh digunakan semula.



2. Konkrit pascategangan
- Penghasilan konkrit pascategangan adalah dengan cara menuang konkrit ke dalam acuan dan membiarkan konkrit mengeras sebelum tegangan dikenakan.  Daya tegangan dikenakan dengan membicu tendon keluli melawan anggota konkrit siap tutup.  Kaedah ini sesuai konkrit prategasan in situ.  

Kaedah penghasilan
- Tendon dimasukkan melalui salur yang dipasang dalam konkrit.
- Tendon ditegangkan sehingga mencapai daya tegangan yang direka bentuk dan dipindahkan kepada konkrit melalui penambat khas.
- daya prategangan terhasil oleh tendon yang dipasang dalam anggota struktur.
- Penengan boleh dilakukan secara berperingkat untuk semua tendon atau sebahagian sahaja.
- Sistem ini boleh digunakan sekali sahaja kerana perlua diletakkan dalam anggota struktur.


i)      Menegang Tendon
a.       Tendon ditarik dan ditegangkan dengan menggunakan jek penegang dan  diikat pada alat tambatan untuk mengekalkannya.
b.      Tendon ditegangkan sehingga mencapai daya tegangan yang direkabentuk dan dipindahkan kepada konkrit melalui penambat khas. Daya pretegangan terhasil oleh tendon yang dipasang dalam konkrit.
c.       Tegangan dilakukan berperingkat-peringkat untuk semua tendon atau sebahagian.Pastikan tegasan diaplikasi secara perlahan dan seragam pada tendon
d.      Tendon keluli ditambat pada kedua-dua hujungnya
e.      Lekarkan/Seal sauh penegang mengikut kelulusan sebelum proses menurap sesalur.

ii)    Menurap (Grouting)
a.      Setelah selesai proses pasca tegangan dan anchoring , sesalur diturap (grout)  mengikut spesifikasi ( perlu perincian lanjut)
b.      Menurap (grouting) adalah kerja mengisi simen turap bagi memenuhi sesalur sepenuhnya disepanjang tendon.
c.       Bagi memastikan proses ini berjalan lancar, simen turap hendaklah dalam keadaan mudah alir.dimana ia mudh dipam disepanjang jarak ruang sempit tanpa memberi tekanan tinggi yang mungkin boleh menyebak sesalur
d.      Simen turap disuntik kedalam sesalur melalui tiub turap yang disediakan pada pangkal atau hujung sesalur pecah dan merosakkan keseluruhan sistem
e.      Tujuan penurapan tendon adalah:
·         melindungi kabel/lembar(strand) dari berkarat
·         menghadkan pergerakan kabel dalam sesalur
·         mengikat lembar prategasan kepada konkrit disekelilingnya
    f.        Dapatkan kelulusan jurutera sebelum pemotongan lebihan tendon dilakukan.













Tembok Penahan

Retaining wall





‘Retaining wall’ atau tembok penahan ialah suatu struktur yang dibina bagi tujuan menahan tanah daripada hakisan dan runtuh. Keruntuhan tanah ini biasanya berlaku disebabkan oleh air yang mengalir samada di atas tanah ataupun di dalam tanah.

Tembok penahan ialah sejenis binaan yang didirikan khas untuk menyokong atau menahan tanah secara menegak supaya tanah tidak runtuh.

Kandungan atau aliran air ini akan menyebabkan berlakunya hakisan kepada tanah sedikit demi sedikit dan boleh mengakibatkan berlakunya runtuhan kepada tanah tersebut. Di samping itu, kesan kepada hakisan ini juga menyebabkan sistem perparitan seperti longkang-longkang menjadi cetek.

Untuk mengelakkan runtuhan ini, tembok penahan hendaklah dibina dengan kaedah yang betul supaya ia tidak gagal dan dapat berfungsi dengan baik

Kebiasaannya tembok penahan dibina pada tempat-tempat :


  1. Berlaku permukaan tanah yang tidak sama aras, samada tanah tersebut dipotong atau ditambah seperti gambarajah di bawah:

b. Pada longkang yang dalam bagi tujuan mengelak berlaku runtuhan pada tebing

c. Pada permukaan tanah yang mencuram seperti pemotongan bukit untuk membina jalan



Setiap tembok penahan yang dibina dilengkapkan dengan lubang aliran air (weepholes) yang sempurna supaya mudah mengalirkan air dari arah belakangnya. Saluran air juga boleh digunakan untuk mengalirkan air jika lubang aliran tidak ada. Ini adalah satu langkah yang penting dalam pembinaan tembok penahan untuk mengurangkan tekanan terhadap tembok akibat air bertakung di belakangnya.

Lubang aliran air biasanya dibuat dengan menggunakan paip air berukuran garispusat 50mm hingga 100mm dan ditempatkan pada jarak 2m hingga 2.2m di antara satu sama lain, secara bertatih menegak dan melintang, sekurang-kurangnya 300mm dari aras tanah bawah.

Jenis tembok penahan

1. Tembok penahan graviti
Jenis tembok penahan ini berat dan padu.  Pembinaanya dibuat dengan bata, batu atau konkrit jisim yang tidak bertetulang.  Tembok jenis ini tidak mengalami tekanan tegangan.  Pembinaan ini boleh di dapati pada empangan dan kolam air.

Rekabentuk tembok penahan graviti


2.  Tembok penahan separa graviti
Tetulang besi digabungkan di dalam konkrit untuk menentang tekanantegangan yang dialami oleh tembok tembok penahan di samping mengurangkan isipadu konkrit yanag diperlukan,

Tembok penahan separa graviti

3. Tembok penahan julur
Kaedah pembinaan tembok penahan ini menggunakan konkrit bertetulang untuk menentang tekanan tegangan yang berat dan juga mengurangkan saiz struktur.  Bahagian unjuran tembok pada kakinya berfungsi julur.  Tembok penahan ini boleh digunakan tembok setinggi 7.5 m.


5. Tembok penahan penegang
Apabila tembok penahan yang tinggi diperlukan, andaian melebii 6 m, seperti empangan yang besar, tembok tegak hendaklah disokong dengan topang.  Kaedah ini dinamakan penegang.



6. Tembok penahan sagang
Serupa dengan tembok penahan penegang, kecuali topangnya dibina di sebelah luar.  Kaedah pembinaan ini boleh dilakukan supaya tembok sangan dan juga keguanaan ruang berlebih tidak menjadi halangan.


7. Tembok penahan krib
Ini merupakan sejenis pembinaan yang tersendiri untuk menahan tanah di tepi bukit.  Tembok ini boleh dibina dengan bahan kayu, besi dan konkrit tuang dahulu disusun seperti yang ditunjukkan rajah di bawah.  Bahagian dalamnya diisikan dengan tanah peroi atau batu kikir yang mudah mengalir air hujan.  Pembinaan tembok jenis ini sesuai digunakan untuk menahan tanah yang statik dan tinggi yang tidak melebihi 6.3 m.


Prinsip pembinaan tembok penahan:
Prinsip rekabentuk bagai kerja pemantauan adalah seperti berikut:

1.       Elak daripada terbalik
Tembok penahan mungkin terbalik sekiranya tekanan tanah yang disokong melebihi keupayaan tembok untuk menahannya. Tekanan tanah di belakang tembok ini dinamai tekanan aktif. Tembok akan tetap stabil jika beratnya melebihi tekanan aktif. Walau bagaimanapun, kos untuk membina tembok yang bersaiz besar dan berat adalah terlalu tinggi. Oleh itu tembok penahan perlu dibina dengan saiz yang kecil untuk menjimatkan kos. Ini bermakna tembok tersebut perlu mempunyai kekuatan tambahan untuk terus berada dalam keadaan stabil, iaitu tidak mudah terbalik.
Kekuatan tersebut

2.       Elak daripada tergelincir
Satu lagi kemungkinan ialah berlakunya kegelinciran tembok secara keseluruhan. Kegagalan ini mungkin berlaku pada tanah liat, iaitu apabila terdapat beban  tambahan yang berlebihan. Apa yang berlaku ialah keseluruhan tembok dan beban yang ditanggung tergelincir dalam bentuk lingkungan. Akhirnya tembok tersebut akan teranjak ke hadapan. Sekiranya perkara ini dapat diperlihatkan, tembok tersebut mungkin dapat direkabentuk dengan tumit yang lebih dalam. Sebaliknya, jika pergerakan tersebut telah berlaku, pergerakan selanjutnya dapat dihalang dengan memasang cerucuk keping di bahagian hadapan asas tembok tersebut. Cerucuk ini mesti dihentakkan ke dalam tanah sehingga melebihi aras kegelinciran di bawah tembok penahan tersebut.

3.       Elak daripada termendap

Lapisan bawah tanah yang lembut adalah antara faktor kegagalan tembok jenis ini.Tanah yang lembut membuatkan tembok penahan termendap ke dalam tanah akibat berat sendiri tembok. Oleh itu adalah penting untuk mengambil kira prinsip ini semasa merekabentuk tembok penahan.

4.       Elak daripada retak dan pecah

Selain kestabilan tembok penahan, binaan tembok penahan itu sendiri perlu cukup kukuh supaya tidak retak dan pecah. Ini dapat diatasi dengan dua cara, Pertama, dengan membina tembok tebal dan berat. Kedua, dengan memperkukuhkan tembok yang lebih nipis seperti menggunakan tetulang untuk tembok penahan konkrit. Selain itu, bahan yang digunakan juga mesti mempunyai ikatan untuk membentuk struktur monolit.


Kegunaan tembok penahan adalah seperti berikut:

1.            Menahan tanah untuk kerja-kerja membina jalan pada lereng atau tepi bukit.
2.            Menahan tanah untuk membina jalan yang mendongak atau mencuram
3.            Sebagai benteng untuk peparit.
4.            Sebagai tembok tumpuan bagi jambatan.
5.            Mencegah hakisan air.
6.            Sebagai tembok penahan banjir.
7.            Untuk menahan tanah semula jadi atau tanah yang ditebusguna.



Untuk membina tembok penahan daripada batu rawak pada tanah yang mencuram , batu-batu rawak tersebut hendaklah disusun mengikut kecuraman permukaan tanah.


Friday, September 16, 2016

Nota semester 8



1.  Pengenalan pengurusan pembinaan - download

2.  Pengurusan tender - download | zip download

3. Penilaian tender - download : |  zip download

4. Kontrak

5.  Time management & scheduling - download

6. Site personnel management 1 - download

7. Site personnel management 2 - download

8.  Drawing Up Your HR Policy and Handbook - download

9. Employee termination guideline - download

10. Pengurusan sumber - download

11. Definisi CPM - download

12.  Nota CPM 2 - download

13. Risk Management
      Nota 1 Intro Risk Management  download
   
      Nota 2 Risk Analysis & Planning - download
 
      Nota 3 Risk Control Activities - download
   
       Nota 4 Pemantauan risiko - download
   
       Nota 5 Priorities Ranking of Hazard - download

        Nota 6 Risk Consideration of varation - download

 

 









Bumbung keluli


1. Kekuda keluli - download zip 

2. Memahami lukisan pemasangan - download zip

3. Penyediaan bahan di tapak - download zip

4. Pemasangan struktur keluli - download zip



 
 
Blogger Templates