Social Icons

Featured Posts

Tuesday, April 18, 2017

Konkrit prategasan

Konkrit prategasan dibuat dengan konkrit tuang dahulu menggunakan tetulang keluli tegangan tinggi. Tetulang kelulinya ditegangkan dengan menggunakan jek hidraulik untuk mewujudkan tegasan dalam konkrit supaya berupaya menanggung beban lebih berat.  Di dapati kegunaan tetulang dalam konkrit boleh dijimatkan sebanyak 50 hingga 75% berdasarkan prinsip ini.

Kebaikan konkrit prategasan:
1. Jumlah tetulang boleh dikurangkan sehingga 3/4 dari konkrit bertetulang.
2. Beban diri sturuktur boleh dikurangkan dengan pengurangan kuantiti.
3. Pembinaan struktur boleh dipercepatkan dengan kawalan mutu yang baik

Penghasilan konkrit prategasan dihasilkan dengan dua cara:

1. Konkrit prategangan
2. Konkrit pascategangan
 1, Konkrit prategangan
- Di hasilkan dengan kaedah penengangan tendon keluli terlebih dahulu sebelum konkrit dituang.
- Tendon keluli berbentuk dawai atau salur ditegangkan antara dua penambat hujung.
- Konkrit dituang di sekeliling tendon.
- Setelah konkrit mengeras secukupnya, penambat hujung dilepaskan.
- Daya tegasan dipindahkan kepada konkrit melalui ikatan antara keluli dan konkrit.
- Hujung tendon dipotong setelah hujung tendon ditambatkan.
- Proses ini dibuat di kilang.
- Penambat boleh digunakan semula.2. Konkrit pascategangan
- Penghasilan konkrit pascategangan adalah dengan cara menuang konkrit ke dalam acuan dan membiarkan konkrit mengeras sebelum tegangan dikenakan.  Daya tegangan dikenakan dengan membicu tendon keluli melawan anggota konkrit siap tutup.  Kaedah ini sesuai konkrit prategasan in situ.  

Kaedah penghasilan
- Tendon dimasukkan melalui salur yang dipasang dalam konkrit.
- Tendon ditegangkan sehingga mencapai daya tegangan yang direka bentuk dan dipindahkan kepada konkrit melalui penambat khas.
- daya prategangan terhasil oleh tendon yang dipasang dalam anggota struktur.
- Penengan boleh dilakukan secara berperingkat untuk semua tendon atau sebahagian sahaja.
- Sistem ini boleh digunakan sekali sahaja kerana perlua diletakkan dalam anggota struktur.


i)      Menegang Tendon
a.       Tendon ditarik dan ditegangkan dengan menggunakan jek penegang dan  diikat pada alat tambatan untuk mengekalkannya.
b.      Tendon ditegangkan sehingga mencapai daya tegangan yang direkabentuk dan dipindahkan kepada konkrit melalui penambat khas. Daya pretegangan terhasil oleh tendon yang dipasang dalam konkrit.
c.       Tegangan dilakukan berperingkat-peringkat untuk semua tendon atau sebahagian.Pastikan tegasan diaplikasi secara perlahan dan seragam pada tendon
d.      Tendon keluli ditambat pada kedua-dua hujungnya
e.      Lekarkan/Seal sauh penegang mengikut kelulusan sebelum proses menurap sesalur.

ii)    Menurap (Grouting)
a.      Setelah selesai proses pasca tegangan dan anchoring , sesalur diturap (grout)  mengikut spesifikasi ( perlu perincian lanjut)
b.      Menurap (grouting) adalah kerja mengisi simen turap bagi memenuhi sesalur sepenuhnya disepanjang tendon.
c.       Bagi memastikan proses ini berjalan lancar, simen turap hendaklah dalam keadaan mudah alir.dimana ia mudh dipam disepanjang jarak ruang sempit tanpa memberi tekanan tinggi yang mungkin boleh menyebak sesalur
d.      Simen turap disuntik kedalam sesalur melalui tiub turap yang disediakan pada pangkal atau hujung sesalur pecah dan merosakkan keseluruhan sistem
e.      Tujuan penurapan tendon adalah:
·         melindungi kabel/lembar(strand) dari berkarat
·         menghadkan pergerakan kabel dalam sesalur
·         mengikat lembar prategasan kepada konkrit disekelilingnya
    f.        Dapatkan kelulusan jurutera sebelum pemotongan lebihan tendon dilakukan.

Tembok Penahan

Retaining wall

‘Retaining wall’ atau tembok penahan ialah suatu struktur yang dibina bagi tujuan menahan tanah daripada hakisan dan runtuh. Keruntuhan tanah ini biasanya berlaku disebabkan oleh air yang mengalir samada di atas tanah ataupun di dalam tanah.

Tembok penahan ialah sejenis binaan yang didirikan khas untuk menyokong atau menahan tanah secara menegak supaya tanah tidak runtuh.

Kandungan atau aliran air ini akan menyebabkan berlakunya hakisan kepada tanah sedikit demi sedikit dan boleh mengakibatkan berlakunya runtuhan kepada tanah tersebut. Di samping itu, kesan kepada hakisan ini juga menyebabkan sistem perparitan seperti longkang-longkang menjadi cetek.

Untuk mengelakkan runtuhan ini, tembok penahan hendaklah dibina dengan kaedah yang betul supaya ia tidak gagal dan dapat berfungsi dengan baik

Kebiasaannya tembok penahan dibina pada tempat-tempat :


 1. Berlaku permukaan tanah yang tidak sama aras, samada tanah tersebut dipotong atau ditambah seperti gambarajah di bawah:

b. Pada longkang yang dalam bagi tujuan mengelak berlaku runtuhan pada tebing

c. Pada permukaan tanah yang mencuram seperti pemotongan bukit untuk membina jalanSetiap tembok penahan yang dibina dilengkapkan dengan lubang aliran air (weepholes) yang sempurna supaya mudah mengalirkan air dari arah belakangnya. Saluran air juga boleh digunakan untuk mengalirkan air jika lubang aliran tidak ada. Ini adalah satu langkah yang penting dalam pembinaan tembok penahan untuk mengurangkan tekanan terhadap tembok akibat air bertakung di belakangnya.

Lubang aliran air biasanya dibuat dengan menggunakan paip air berukuran garispusat 50mm hingga 100mm dan ditempatkan pada jarak 2m hingga 2.2m di antara satu sama lain, secara bertatih menegak dan melintang, sekurang-kurangnya 300mm dari aras tanah bawah.

Jenis tembok penahan

1. Tembok penahan graviti
Jenis tembok penahan ini berat dan padu.  Pembinaanya dibuat dengan bata, batu atau konkrit jisim yang tidak bertetulang.  Tembok jenis ini tidak mengalami tekanan tegangan.  Pembinaan ini boleh di dapati pada empangan dan kolam air.

Rekabentuk tembok penahan graviti


2.  Tembok penahan separa graviti
Tetulang besi digabungkan di dalam konkrit untuk menentang tekanantegangan yang dialami oleh tembok tembok penahan di samping mengurangkan isipadu konkrit yanag diperlukan,

Tembok penahan separa graviti

3. Tembok penahan julur
Kaedah pembinaan tembok penahan ini menggunakan konkrit bertetulang untuk menentang tekanan tegangan yang berat dan juga mengurangkan saiz struktur.  Bahagian unjuran tembok pada kakinya berfungsi julur.  Tembok penahan ini boleh digunakan tembok setinggi 7.5 m.


5. Tembok penahan penegang
Apabila tembok penahan yang tinggi diperlukan, andaian melebii 6 m, seperti empangan yang besar, tembok tegak hendaklah disokong dengan topang.  Kaedah ini dinamakan penegang.6. Tembok penahan sagang
Serupa dengan tembok penahan penegang, kecuali topangnya dibina di sebelah luar.  Kaedah pembinaan ini boleh dilakukan supaya tembok sangan dan juga keguanaan ruang berlebih tidak menjadi halangan.


7. Tembok penahan krib
Ini merupakan sejenis pembinaan yang tersendiri untuk menahan tanah di tepi bukit.  Tembok ini boleh dibina dengan bahan kayu, besi dan konkrit tuang dahulu disusun seperti yang ditunjukkan rajah di bawah.  Bahagian dalamnya diisikan dengan tanah peroi atau batu kikir yang mudah mengalir air hujan.  Pembinaan tembok jenis ini sesuai digunakan untuk menahan tanah yang statik dan tinggi yang tidak melebihi 6.3 m.


Prinsip pembinaan tembok penahan:
Prinsip rekabentuk bagai kerja pemantauan adalah seperti berikut:

1.       Elak daripada terbalik
Tembok penahan mungkin terbalik sekiranya tekanan tanah yang disokong melebihi keupayaan tembok untuk menahannya. Tekanan tanah di belakang tembok ini dinamai tekanan aktif. Tembok akan tetap stabil jika beratnya melebihi tekanan aktif. Walau bagaimanapun, kos untuk membina tembok yang bersaiz besar dan berat adalah terlalu tinggi. Oleh itu tembok penahan perlu dibina dengan saiz yang kecil untuk menjimatkan kos. Ini bermakna tembok tersebut perlu mempunyai kekuatan tambahan untuk terus berada dalam keadaan stabil, iaitu tidak mudah terbalik.
Kekuatan tersebut

2.       Elak daripada tergelincir
Satu lagi kemungkinan ialah berlakunya kegelinciran tembok secara keseluruhan. Kegagalan ini mungkin berlaku pada tanah liat, iaitu apabila terdapat beban  tambahan yang berlebihan. Apa yang berlaku ialah keseluruhan tembok dan beban yang ditanggung tergelincir dalam bentuk lingkungan. Akhirnya tembok tersebut akan teranjak ke hadapan. Sekiranya perkara ini dapat diperlihatkan, tembok tersebut mungkin dapat direkabentuk dengan tumit yang lebih dalam. Sebaliknya, jika pergerakan tersebut telah berlaku, pergerakan selanjutnya dapat dihalang dengan memasang cerucuk keping di bahagian hadapan asas tembok tersebut. Cerucuk ini mesti dihentakkan ke dalam tanah sehingga melebihi aras kegelinciran di bawah tembok penahan tersebut.

3.       Elak daripada termendap

Lapisan bawah tanah yang lembut adalah antara faktor kegagalan tembok jenis ini.Tanah yang lembut membuatkan tembok penahan termendap ke dalam tanah akibat berat sendiri tembok. Oleh itu adalah penting untuk mengambil kira prinsip ini semasa merekabentuk tembok penahan.

4.       Elak daripada retak dan pecah

Selain kestabilan tembok penahan, binaan tembok penahan itu sendiri perlu cukup kukuh supaya tidak retak dan pecah. Ini dapat diatasi dengan dua cara, Pertama, dengan membina tembok tebal dan berat. Kedua, dengan memperkukuhkan tembok yang lebih nipis seperti menggunakan tetulang untuk tembok penahan konkrit. Selain itu, bahan yang digunakan juga mesti mempunyai ikatan untuk membentuk struktur monolit.


Kegunaan tembok penahan adalah seperti berikut:

1.            Menahan tanah untuk kerja-kerja membina jalan pada lereng atau tepi bukit.
2.            Menahan tanah untuk membina jalan yang mendongak atau mencuram
3.            Sebagai benteng untuk peparit.
4.            Sebagai tembok tumpuan bagi jambatan.
5.            Mencegah hakisan air.
6.            Sebagai tembok penahan banjir.
7.            Untuk menahan tanah semula jadi atau tanah yang ditebusguna.Untuk membina tembok penahan daripada batu rawak pada tanah yang mencuram , batu-batu rawak tersebut hendaklah disusun mengikut kecuraman permukaan tanah.


Friday, September 16, 2016

Nota semester 81.  Pengenalan pengurusan pembinaan - download

2.  Pengurusan tender - download | zip download

3. Penilaian tender - download : |  zip download

4. Kontrak

5.  Time management & scheduling - download

6. Site personnel management 1 - download

7. Site personnel management 2 - download

8.  Drawing Up Your HR Policy and Handbook - download

9. Employee termination guideline - download

10. Pengurusan sumber - download

11. Definisi CPM - download

12.  Nota CPM 2 - download

13. Risk Management
      Nota 1 Intro Risk Management  download
   
      Nota 2 Risk Analysis & Planning - download
 
      Nota 3 Risk Control Activities - download
   
       Nota 4 Pemantauan risiko - download
   
       Nota 5 Priorities Ranking of Hazard - download

        Nota 6 Risk Consideration of varation - download

 

 

Bumbung keluli1. Kekuda keluli - download zip 

2. Memahami lukisan pemasangan - download zip

3. Penyediaan bahan di tapak - download zip

4. Pemasangan struktur keluli - download zipThursday, April 23, 2015

Kerosakan jalanraya dan kaedah penyelenggaraanJenis turapan
Jenis turapan di Malaysia terbahagi kepada 2:
1.  Turapan lentur
2.  Turapan tegar

1.    Turapan lentur

Turapan lentur mempunyai  lapisan turapan yang bersifat elastic, iaitu boleh melentur apabila menerima beban dan kembali semula kepada profil asal apabila beban tidak dikenakan.Antara sifat lentur adalah seperti:
a.    Bersifat elastic
b.    Menggunakan bahan berbitumen
c.    Kerja penyelenggaraan mudah
d.    Tidak memerlukan sambungan
e.    Kedap air

Bahan yang digunakan untuk lapisan ini ialah bitumen, batu baur dan bahan pengisi.  Bitumen berfungsi sebagai perekat batu baur. Manakala batu baur sebagai penanggung beban lalu lintas dan mengagihkan beban terus ke lapisan tanah.

Bitumen yang digunakan ialah asphalt atau tar.  Bahan pengisi bertujuan mengisi ronga-ronga antara batu baur dan biasa terdiri serbuk batu kapur dan simen Portland.

Faktor penyebab keroskan turapan lentur
1.    Faktor cuaca – panas dan hujan yang berpanjangan.
2.    Kualiti pembinaan – tidak mengikut piawaian yand dikehendaki
3.    Beban kenderaan – kenderaan yang melebihi muatan

Jenis kerosakan:
1.    Lopak
2.    Retakan
3.    Perubahan bentuk permukaan
4.    Kecacatan permukaan
5.    Kecacatan bahu dan bucu
  
Kerosakan

Kaedah penyelenggaraan
Kerja yang terlibat
Lopak
Retakan
Kecacatan permukaan
Kecacatan bahu dan bucu jalan

Penstoran semula
Penampalan
Kedap keretakan
Pembinaan lapisan haus
Pembinaan lapisan haus
Penampalan
Kerosakan lapisan turapan yang melibatkan kawasan yang luas

Pembinaan semula permukaan
Pembinaan lapisan turapan
-          lapisan pengikat
-          lapisan haus

Kerosakan struktur jalan

Pembinaan semula


Pembinaan struktur dan turapan jalan


a. Penampalan:b. Kedap keretakan - kaedah ini dilakukan dengan mencurah cairan bitumen di atas retakan tersebut.


c. Pembinaan lapisan haus – dilakukan dengan cara menurap nipis lapisan haus di atas permukaan jalan raya sedia ada.

 2. Turapan tegar

Turapan tegar merupakan papak konkrit yang tidak akan melentur walaupun dikenakan baben trafik.

Antara ciri turapan tegar ialah:
i.              Papak konkrit bersifat tegar
ii.             Papak konkrit dibina berpetak dan bersambung
iii.            Mempunyai kebolehkhidmatan yang panjang
iv.           Kerja penyenggaraan sukar dilakukan dan melibatkan kos yang tinggi

Bahan yang digunakan untuk membina turapan tegar ialah konkrit, tetulang dan bahan kedap sambungan.

Faktor yang menyebabkan kerosakan turapan tegar ialah cuaca, kualiti pembinaan dan beban trafik.

Antara keroskan yang berlaku
11. Kerosakan sambungan
22. Serpihan
33. Retakan
44. Mendapan
55. Kecacatan permukaan

1.    Kerosakan sambungan
Ia berpunca dari terikan yang berlebihan atau faktor cuaca yang menyebabkan bahan kedap sambungan hilang sifat elastic. Kerosakan ini boleh menyebabkan kemasukan air yang menyebabkan bar penerap dan bar pengikat berkarat.

Kerja penyelenggaran yang dilakukan ialah dengan mengantikan bahan kedap sambungan tersebut.2.    Serpihan
Serpihan biasa berlaku di bucu dan di tepi papak konkrit.  Kerosakan ini mungkin disebabkan oelh beban trafik atau kualiti konkrit dan mutu kerja rendah. Ini menyebabkan kemasukan air dan menyebabkan bar pengikat berkarat.

Kerja penyelenggaraan dilakukan dengan cara memotong bahagian papak yang rosak dan menampal dengan konkrit yang baru.3.    Retakan
Retakan mungkin berlaku akibat trafik yang berlebihan atau kualiti kerja yang rendah.
Kaedah penyelenggaraan yang dilakukan dengan cara memotong kawasan yang retak dan menggantikan dengan papak konkrit yang baru atau dengan pracampuran bitumen.

4.    Mendapan kebezaan
Baban trafik yang berlebihan akan menyebabkan berlaku mendapan pada papak.

Kerja penyelenggaraan dilakukan dengan cara membuat tindihan bahagian atas permukaan dengan bitumen atau konkrit.

5.    Kecacatan permukaan
Kecacatan permukaan sering berlaku adalah seperti permukaan jalan yang licin dan tidak sekata. Ini mengurangkan daya geseran dan boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna.

Penyelenggaraan dilakukan dengan mencanai permukaan konkrit untuk mendapatkan tekstur permukaan yang kasar dan berkualiti


Wednesday, April 15, 2015

Nota semester 7 teknologi pembinaan

NotaWTP  701
1. Nota turapan tegar - download
2. Perancangan dan pra pembinaan jalan - download
3. Nota kejuruteraan jalanraya - download
4. Sistem retikulasi air - download
5. Sistem pengenalan air dan sistem saliran kumbahan - download
6. Jalanraya kaedah penyelenggaraan - download
7. Jentera yang terlibat dalam pembinaan jalan raya - download
Nota WTP 702
1. Jenis asas - download
2. Konkrit tegas dahulu -download
3. Cerucuk - download
4. Konkrit siap tuang - download
5. Prosedur pembinaan dan penyeliaan di tapak bina - download
6. Nota load bearing wall - download
 JKR 20800 ( 2005 ) STANDARD SPECIFICATION FOR BUILDING WORK -   download
WATER RETICULATION AND PLUMBING RULES 2014 -  download

Tuesday, April 7, 2015

Sistem retikulasi air

Peranan Sistem Agihan Air

Matlamat system agihan air adalah untuk membekalkan air yang boleh diminum pada tekanan dan kuantiti yang yang mencukupi.
Kuantiti dan tekanan dianggap mencukupi apabila ianya menepati keperluan semua kegunaan air termasuk untuk tujuan pemadaman kebakaran.
Sekiranya berlaku kekurangan air, ia nya perlu melebihi kadar minima 15% keseluruhan system mestilah ekonomik, tahan lama dan senang untuk selenggara.
Sesuatu system agihan yang sempurna hendaklah mematuhi keperluan berikut:
 1. Air mestilah bersih.
 2. Tekanan air sentiasa memuaskan.
 3. Bekalan air yang mencukupi kepada pengguna-pengguna.
 4. Peneyelenggaran system agihan mudah dan ekonomik.
 5. Bekalan sentiasa mencukupi dan tekanan memuaskan semasa berlaku kecemasan.
 6. Bekalan hendaklah sentiasa ada walaupun berlaku kerosakan pada sesuatu talian paip.
 7. Rangkaian paip tidak ditanam di bawah jalan melainkan tidak dielakkan.
Komponen system agihan terdiri dari:
 1. Paip
a.    Paip hantaran ( delivery main)
b.    Paip agihan ( distribution pipe)
c.    Paip retikulasi ( reticulation pipe)

 1. Pili air (hydrant)
 2. Meter air
 3. Tangki simpanan
 4. Pelbagai injap
Jenis-jenis injap

Jenis
fungsi
1
Injap berhenti /pintu
Digunakan untuk mengawal kadar aliran serta tekanan dan menghentikan aliran air. Injap yang bersaiz kecil ( <100mm) adalah jenis stop cock dan yang > 100 mm adalah dari jenis injap sluis.

2
Injap kupu-kupu
Digunakan untuk mengawal kadar aliran air sahaja pada paip-paip bersaiz  melebihi 450 mm.
3.
Injap sluis
Adalah injap sluis yang digunakan untuk kerja mengeruk. Saiz paip mengeruk adalah 1/3 paip utama.
4
Injap udara
Terdiri dari dua jenis injap iaitu injap udara orifis tunggal dan injap udara berorifis kembar .

Kaedah pengagihan air:
 1. Sistem graviti
Hanya digunakan jika air disalurkan dari tinggi ke rendah ( guna daya gravity).
Aras tapak loji olahan perlu lebih tinggi dari pengguna.
Kawalan tekanan adalah perlu kerana:
a.    Tekanan terlalu tinggi merosakan system agihan.
b.    Tekanan terlalu rendah – menyusahkan pengguna.


2. Sistem gabungan pam dan takungan
Air yang dirawat, dipamkan pada kadar yang ditetapkan untuk disimpan di storan air di paras 
yang tinggi.
Seterusnya pengagihan air ke pengguna dari kolam simpanan tadi dibuat melalui daya gravity.
Paling kerap digunakan kerana:
1.    Faktor keberkesanan
2.    Kos yang rendah

 

3.Sistem berpam
-          Digunakan jika turus tekanan pengguna rendah atau pengguna berada di tempat yang lebih tinggi dari sumbr air yang telah diolah.
-          Air yang telah diolah, dipam terus ke dalam paip utama tanpa storan. Kurang digunakan untuk mengagihkan air kepada ke pengguna.
 

Susun atur paip agihan
1.    Sistem hujung mati
 
2.  Sistem jejari
 
3. Sistem grid
 

4. Sistem gelang
Fungsi utama tangki simpanan ialah :-
 1. Untuk mengadakan simpanan air terawat bagi meminimakan gangguan bekalan sewaktu paip pecah.
 2. Untuk mengadakan simpanan air terawat bagi menghadapi keperluan yang turun naik
 3. Sebagai tangki pemecah tekanan di mana julat perbezaan aras di kawasan bekalan yang dibahagikan kepada zon-zon.
 4. Untuk mengadakan simpanan air bagi tujuan pemadaman kebakaran. Jumlah simpanan kecemasan yang diperlukan menentukan saiz tangki.

Tangki Pengimbang dan tangka perkhidmatan
-          Dalam system pengagihan air, tangk penyimpanan dikategorikan mengikut:
a.    Tangki pengimbang
b.    Tangki perkhidmatan

 1. Tangki pengimbang
-          Fungsi utama tangka pengimbang ialah untuk menerima dan mengumpulkan air yang telah di rawat dari loji rawatan dan kemudiannya mengagihkannya ke sebuah atau beberapa tangka perkhidmatan.
-          Tangki pengimbang bergantung kepada kapasiti air yang dirawat di loji rawatan dan juga storan yang diperlukan untuk mengimbang pengliran masuk dan keluar dari tangki tersebut.
-          Umumnya muatan tangka adalah bersamaan 2 jam aliran masuk dari muatan minima 450 m3 dan muatan maksima 9000 m3.
-          Ianya biasa dibina berdekatan dengan loji rawatan. Sekiranya berlaku penyusutan isipadu dari mana-mana tangka perkhidmatan, air akan mengalir dari tangka pengimbang ke tangka perkhidmatan.
-          Dengan adanya tangka pengimbang dalam system agihan, kadar aliran ke tangka perkhidmatan dapat ditetapkan turus antara dua tangki.

 1. Tangki perkhidmatan
-          Takungan perkhidmatan berfungsi untuk membekalkan air ke sistem retikulasi. Muatan minima tangki perkhidmatan dan juga kolam simpanan dalam sistem agihan sepatutnya bersamaan dengan simpanan untuk satu hari.
-          Stor satu hari selalunya mencukupi untuk keperluan pencegahan kebakaran.
 
 
Blogger Templates